Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2006:123

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2006:123
Målnummer
B794-06
Avgörandedatum
2006-08-14
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: J har i sin bostad 1) i juli 2005 haft samlag med A, 13 år, varvid han med våld tagit av hennes byxor och hållit i hennes händer 2) i maj 2005 smekt och kysst B, 13 år, på hennes bröst, smekt hennes underliv utanpå kläderna och lagt B:s hand på sin penis och onanerat framför A och B samt fått utlösning på A, 3) i juni 2005 hållit fast B:s hand på sin penis och på så sätt onanerat tills han fick utlösning samt i juli 2005 genom att bl.a. ha slagit B i ansiktet tvingat henne till oralsex, 4) i augusti 2005 smekt D, 15 år, på hennes bröst och fört hennes hand till sin penis, 5) i juni/juli 2005 försökt att med våld tilltvinga sig samlag med E, 16 år, genom att bl.a. ha slagit henne mot en vägg och bundit hennes händer med en rem, 6) i början av år 2006 dels förmått F, 13 år, till oralsex, dels med våld tilltvingat sig analsex med henne och 7) i början av år 2006 smekt H, 14 år, över lår och bröst samt försökt dra av henne tröjan och behån.

Tingsrätten: Försök till våldtäkt, våldtäkt, våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande; Fängelse 7 år; Kränkningsersättning 90 000 kr (A), 125 000 kr (B), 180 000 kr (C), 10 000 (D) 55 000 kr (E), 150 000 kr (F) och 10 000 kr (G och H); – J dömdes också för dels våldtäkt respektive grov våldtäkt för att i december 2004 vid ett tillfälle med våld ha tvingat C, 14 år, till samlag och vid ett annat tillfälle med våld och hot om våld (med kniv) ha tvingat C till samlag, dels för sexuellt ofredande för att i december 2004 ha smekt G, 13 år, på brösten innanför hennes kläder och dels för övergrepp i rättssak (mot A och C) och för olaga hot.

Hovrätten (som bedömde bägge övergreppen mot C i december 2004 som våldtäkt): Fängelse 5 år.