Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2006:93

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2006:93
Målnummer
B842-06
Avgörandedatum
2006-09-13
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: E har 1) i mars 2006 i en lägenhet försökt tilltvinga sig samlag eller därmed jämförlig handling med M1 genom att ha hållit fast henne, dragit ned hennes byxor samt tryckt henne mot sin kropp och penis; brottet fullbordades inte på grund av M1:s motstånd, 2) i mars 2006 i en lägenhet med våld tvingat M2 till samlag genom att ha föst in henne i lägenheten, låst dörren, hållit fast henne, tryckt ned henne på mage hållit en arm runt hennes hals, dragit ned hennes byxor och lagt sig på henne och 3) i april 2006 i en lägenhet med våld och hot om våld tvingat M3 till med samlag jämförlig handling bestående i att han bl.a. tryckt ned henne i en soffa, hållit fast hennes armar, satt sig på hennes rygg och med sina ben betvingat hennes rörelser och hindrat henne att skrika samtidigt som han hotat att döda henne om hon inte var tyst, varefter han fört in fingrar i hennes slida, gnidit sin penis mellan hennes lår och fått utlösning på hennes rygg.

Tingsrätten och hovrätten: Våldtäkt, försök till våldtäkt och sexuellt ofredande; Fängelse 4 år; Utvisning; Kränkningsersättning 40 000 kr (M1), 75 000 kr (M2 och M3) och 10 000 kr (M4). – E dömdes även för sexuellt ofredande vid ett tillfälle i maj 2006 mot M4.