Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2006:97

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2006:97
Målnummer
B1046-06
Avgörandedatum
2006-11-07
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: C har i september 2006 med våld tvingat sin tidigare hustru M till samlag genom att ha hållit fast hennes armar och handleder, bänt isär hennes ben och med sina kroppskrafter och kroppstyngd betvingat hennes motstånd.

Tingsrätten och hovrätten: Våldtäkt (mindre allvarlig); Fängelse 1 år.

Om brottsrubriceringen anförde tingsrätten bl.a.: Skillnaden mellan M:s berättelse vid huvudförhandlingen, där hon uppenbarligen velat förringa C:s gärning, och hennes berättelse under förundersökningen, där gärningen framstår som betydligt allvarligare, gör att gärningen försiktigtvis bör bedömas vara av det mindre allvarliga slag som anges i 6 kap. 1 § tredje stycket brottsbalken.