Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2006:98

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2006:98
Målnummer
B1071-06
Avgörandedatum
2006-11-22
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: R har i augusti 2006 i sin bostad med våld tvingat M till samlag genom att ha hållit fast hennes armar, tagit av henne kläderna på underkroppen, lagt sig på henne, trots att hon försökt knuffa bort honom, och med sina kroppskrafter hindrat henne att komma ur situationen och genomfört ett samlag.

Tingsrätten: Våldtäkt; Fängelse 3 år; Utvisning 10 år; Kränkningsersättning 75 000 kr.

Hovrätten: Fängelse 2 år 6 månader.

Hovrätten anförde bl.a.: Vid straffmätningen anser hovrätten att omständigheterna kring gärningen är sådana att det trots M:s ringa ålder – i vilket avseende måste anses visat att även om R inte visste exakt hur gammal M var måste han förstått att hon var mycket ung – finns utrymme att sätta ned fängelsestraffet. Härvid har hovrätten även beaktat att R, som har sin mor och syster boende i Sverige, får anses lida visst men av utvisningen.