Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2007:105

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2007:105
Målnummer
B648-07
Avgörandedatum
2007-09-03
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Grov misshandel.

Tingsrätten: Sluten ungdomsvård 1 år.

Hovrätten: Sluten ungdomsvård 6 månader.

Tingsrätten: Det krävs synnerliga skäl för att döma den som är under 18 år till fängelse. Skälen kan vara hänförliga till i första hand tidigare brottslighet eller det nya brottets straffvärde. R (16 år) är tidigare ostraffad, något som talar mot fängelse. Emellertid är brottets straffvärde mycket högt. För en vuxen person hade ett flerårigt fängelsestraff bestämts (jfr NJA 2000 s. 278). Straffvärdet ensamt innebär att det, trots R:s låga ålder och trots att det är första gången han döms, föreligger synnerliga skäl att döma till fängelse. Den vårdplan som föreslagits är inte tillräckligt ingripande för att i stället döma till ungdomsvård. När synnerliga skäl för fängelse föreligger skall påföljden i första hand bestämmas till sluten ungdomsvård. Längden på denna bör efter en avvägning främst av straffvärdet och R:s låga ålder bestämmas till 1 år.

Hovrätten: Straffvärdet för gärningen om det gällt en vuxen person motsvarar 3 års fängelse. Med hänsyn till att R vid gärningen var endast 16 år och då villkorlig frigivning inte förekommer vid sluten ungdomsvård bör vårdtidens längd bestämmas till 6 månader.