Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2007:92

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2007:92
Målnummer
B1017-06
Avgörandedatum
2007-01-30
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Rån m.m.

Tingsrätten: Åtalet ogillades.

Hovrätten: Sluten ungdomsvård 1 år 2 månader (tidigare utdömd skyddstillsyn undanröjdes).

Hovrätten: Brotten har begåtts när A var 16 och 17 år. Den samlade brottslighetens art och straffmätningsvärde utgör synnerliga skäl för fängelse. I första hand skall påföljden då bestämmas till sluten ungdomsvård om det inte med hänsyn till den tilltalades ålder eller annan omständighet finns särskilda skäl häremot. Sådana skäl saknas i förevarande fall. Påföljden skall bestämmas till sluten ungdomsvård 1 år 2 månader.