Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2009:139

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2009:139
Målnummer
B708-09
Avgörandedatum
2009-08-26
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Grovt narkotikabrott och narkotikabrott (L, G och R) samt grov narkotikasmuggling (L och G) och stöld (R)

Påföljd: Fängelse 2 år 6 månader (L), 3 år 4 månader (G och R)

Utvisning: 10 år