Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2009:141

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2009:141
Målnummer
B790-09
Avgörandedatum
2009-09-04
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Misshandel, våldtäkt och övergrepp i rättssak

Påföljd: Fängelse 2 år 4 månader (tingsrätten: 2 år)

Utvisning: Ej utvisning (tingsrätten: 10 år)

G (medborgare i Marocko) är inte tidigare dömd för brott men våldtäkten som han befunnits skyldig till är ett så allvarligt brott att det bör medföra utvisning om inte starka skäl talar mot det.

G är sedan drygt två år gift med en svensk kvinna, har ett gemensamt barn och väntar sitt andra barn under senhösten. Annat har inte framkommit än att G och hans hustrus avsikt är att de ska bo tillsammans. Med hänsyn till barnens behov av kontakt med sin far och G:s familjeförhållanden i övrigt får G, trots att han endast har tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd, anses ha sådan anknytning till det svenska samhället att han inte bör utvisas.

Annan påföljd än fängelse kan inte komma i fråga. Med hänsyn till att G inte ska utvisas ska fängelsestraffets längd bestämmas utifrån den samlade brottslighetens straffvärde, vilket enligt hovrättens bedömning uppgår till fängelse två år och fyra månader.