Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2010:154

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2010:154
Målnummer
B496-10
Avgörandedatum
2010-06-22
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Grovt narkotikabrott

Alternativstraff: 1 år