Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2010:161

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2010:161
Målnummer
B590-10
Avgörandedatum
2010-07-12
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Narkotikabrott m.m.

Fängelse: 1 år 4 månader

R har vid ett flertal tidigare tillfällen dömts för narkotikabrott. I en dom från år 2006 bestämdes påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. R återföll emellertid kort tid därefter i brott och skyddstillsynen undanröjdes. En del av det senaste fängelsestraffet avtjänade R genom vårdvistelse. Han har trots detta återfallit i brott av allvarlig art under prövotid efter villkorlig frigivning. Vid dessa förhållanden krävs det starka skäl för att en skyddstillsyn med särskild behandlingsplan åter ska kunna komma ifråga. Vad som framkommit i målet utgör enligt hovrätten inte tillräckliga skäl för att ett fängelsestraff ska kunna undvikas.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning beträffande fängelsestraffets längd och förverkande av villkorligt medgiven frihet.