Hovrätten för Nedre Norrland referat RH 2010:162

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Referat
RH 2010:162
Målnummer
B594-10
Avgörandedatum
2010-07-13
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Grov misshandel

Alternativstraff: 8 månader