Hovrätten för Övre Norrland referat RH 1993:196

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 1993:196
Målnummer
B146-93
Avgörandedatum
1993-10-19
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 31 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

De tidigare domarna: A.H. dömdes i oktober 1991 till fängelse sex månader och i mars 1992 till fängelse två månader. Den senare domen avsåg grovt rattfylleri och olovliga körningar. Straffverkställighet har skett under tiden september 1992 – den 16 januari 1993, varvid villkorlig frigivning meddelades med en återstående strafftid om fyra månader.

Den nya domen: A.H. dömdes för

1. (olovlig körning, grovt brott) A.H., som tidigare gjort sig skyldig till olovlig körning, har den 2 februari 1993 fört sin personbil i Rutvik inom Luleå kommun trots att han inte varit berättigad till det.

2. (rattfylleri och olovlig körning, grovt brott) A.H. har den 17 februari 1993 vid 22.20-tiden fört personbil i Boden efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till 0,63 milligram per liter. A.H., som tidigare gjort sig skyldig till olovlig körning, har därvid fört bilen utan att vara berättigad till det.

Påföljd: fängelse en månad. Villkorligt medgiven frihet förklarades till en tid av en månad förverkad.