Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2006:133

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2006:133
Målnummer
B866-05
Avgörandedatum
2006-04-12
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: K har i april 2005 i ett solarium uppträtt anstötligt mot M genom att sticka in sitt huvud mellan golv och vägg till det bås i vilket M naken låg och solade och där iaktta M.

Tingsrätten ogillade åtalet.

Hovrätten (annan bevisvärdering): Sexuellt ofredande; Dagsböter 50; Kränkningsersättning 5 000 kr.