Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2006:89

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2006:89
Målnummer
B243-06
Avgörandedatum
2006-05-05
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: B har 1) i maj 2005 genomfört samlag med M genom att otillbörligt utnyttja att hon sov och 2) i september 2005 tvingat M till samlag genom att ha slagit henne mot huvudet och kroppen, hotat att döda henne tvingat henne att inta amfetamin.

Tingsrätten: Våldtäkt; Fängelse 3 år 6 månader; Kränkningsersättning 50 000 kr (1) och 75 000 kr (2). – B dömdes även för grovkvinnofridskränkning av M samt (mot andra målsägande) för misshandel i tre fall, olaga hot i tre fall, och skadegörelse.

Hovrätten: 4 år 6 månader.