Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2006:91

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2006:91
Målnummer
B394-06
Avgörandedatum
2006-07-06
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: A har vid två tillfällen i december 2005 eller januari 2006 i den gemensamma bostaden med misshandel och hot om misshandel tvingat sin hustru M till samlag genom att ha slagit henne med knuten näve i huvudet, dragit henne i håret, sparkat henne på kroppen, slitit ned hennes byxor, särat på hennes ben och med sin kroppsvikt betvingat henne varefter vaginalt samlag ägt rum.

Tingsrätten och hovrätten: Våldtäkt; Fängelse 2 år 6 månader; Kränkningsersättning 2 x 50 000 kr. – A dömdes även för misshandel och övergrepp i rättssak med M som målsägande.