Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2007:102

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2007:102
Målnummer
B501-07
Avgörandedatum
2007-07-31
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Rån m.m.

Tingsrätten: Skyddstillsyn och fängelse 2 månader.

Hovrätten: Skyddstillsyn med föreskrifter.

Hovrätten: Straffvärdet för brottsligheten överstiger inte ett och ett halvt års fängelse. Med hänsyn till N:s låga ålder (17 år) skulle strafftiden vid ett fängelsestraff klart understiga 1 år. Gärningarnas straffvärde är mot denna bakgrund inte så högt att det redan på denna grund föreligger synnerliga skäl för en frihetsberövande påföljd. Inte heller brottslighetens art utgör sådana synnerliga skäl. N är förvisso dömd vid ett flertal tillfällen tidigare, men denna brottslighet har inte haft en sådan omfattning och frekvens att den kan anses utgöra synnerliga skäl för fängelse (se NJA 2001 s. 225). Inte heller en samlad bedömning av dessa omständigheter leder till att det finns synnerliga skäl för fängelse. Tingsrättens förordnande om att skyddstillsynen skall förenas med fängelse skall därför upphävas.