Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2007:93

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2007:93
Målnummer
B900-06
Avgörandedatum
2007-02-01
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Medhjälp till rån.

Tingsrätten och hovrätten: Skyddstillsyn och fängelse 3 månader.

Hovrätten: K (19 år) har haft en avgörande roll vid utförandet av rånet och hans gärning har därför ett högt straffvärde. Hovrätten delar bedömningen att vad som framkommit om hans personliga förhållanden innebär att ett fängelsestraff skulle kunna inverka menligt på hans utveckling. Med hänsyn till gärningens straffvärde kan en skyddstillsyn förenad med föreskrifter och samhällstjänst inte anses tillräckligt ingripande. För att så skall bli fallet måste skyddstillsynen som tingsrätten funnit förenas med 3 månaders fängelse.