Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2009:135

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2009:135
Målnummer
B463-09
Avgörandedatum
2009-07-20
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Misshandel och olaga hot

Påföljd: Fängelse 4 månader

Utvisning: 5 år