Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2009:144

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2009:144
Målnummer
B644-09
Avgörandedatum
2009-09-21
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Rättsfall
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Våldtäkt

Påföljd: Fängelse 1 år 8 månader

Utvisning: 7 år