Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2009:150

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2009:150
Målnummer
B712-09
Avgörandedatum
2009-10-21
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Våldtäkt, sexuellt ofredande och ofredande

Påföljd: Fängelse 3 år 6 månader

Utvisning: 10 år