Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2009:152

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2009:152
Målnummer
B628-09
Avgörandedatum
2009-11-10
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Våldtäkt (I och O) och olaga hot (O)

Påföljd: Fängelse 2 år (I); fängelse 2 år 6 månader (O)

Utvisning: 7 år