Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2009:154

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2009:154
Målnummer
B719-09
Avgörandedatum
2009-11-20
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Försök till våldtäkt

Påföljd: Fängelse 1 år

Utvisning: 5 år