Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2009:156

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2009:156
Målnummer
B776-09
Avgörandedatum
2009-11-27
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Stöld samt anstiftan av och försök till stöld

Påföljd: Villkorlig dom

Utvisning: 5 år