Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2009:99

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2009:99
Målnummer
B10-09
Avgörandedatum
2009-01-20
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Stöld

Påföljd: Villkorlig dom

Utvisning: 5 år

B (medborgare i Ryssland) har begått två tillgreppsbrott under en begränsad tid samtidigt som hans ansökan om asyl varit föremål för prövning. Det finns skäl att anta att B kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet i Sverige. I likhet med tingsrätten (som i sin dom hänvisade till NJA 2006 s. 375 och majoriteten i NJA 2007 s. 533) finner hovrätten därför att han ska utvisas och förbjudas att återvända hit under fem år.