Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2010:103

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2010:103
Målnummer
B980-09
Avgörandedatum
2010-02-08
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Narkotikabrott m.m.

Alternativstraff: 1 år 6 månader

Av utredningen framgår att H missbrukar narkotika sedan många år, att hans narkotikamissbruk i väsentlig grad har bidragit till att han begått de aktuella brotten och att han är i behov av behandling för att komma till rätta med sitt missbruk. Straffvärdet är högt men inte så högt att det utgör ett absolut hinder mot att skyddstillsyn med s.k. kontraktsvård väljs som påföljd. Inte heller brottens art medför något sådant hinder. Den behandling som H har att undergå enligt den uppgjorda behandlingsplanen innefattar en vårdtid om totalt 15 månader. Det bör i sammanhanget också beaktas att H har varit berövad friheten såsom anhållen och häktad i drygt tre månader. Hovrätten finner mot denna bakgrund att den föreslagna behandlingen är tillräckligt ingripande för att kunna ersätta det fängelsestraff som annars är aktuellt.