Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2010:105

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2010:105
Målnummer
B762-09
Avgörandedatum
2010-02-09
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Medhjälp till grov misshandel m.m. (E); Grov misshandel m.m. (N)

Alternativstraff: 9 månader (E); 1 år 8 månader (N)

Socialnämnden i Kalix tog i början av oktober beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM och N placerades därefter på Renforsens behandlingshem i Vindeln. N är sedan mitten av oktober inskriven på behandling på frivillig väg och har under denna tid skött behandlingen på ett mycket seriöst sätt. Han har under behandlingen visat prov på en stark motivation att bryta med sitt mångåriga missbruk och är inställd på en lång behandlingstid. Frivården bedömer att N till följd av sitt narkotikamissbruk och en hög risk för återfall i brott, har ett tydligt övervakningsbehov. Kontraktsvårdsutredningen innefattar behandling på institution under ett år, följt av sex månader i eftervård och utslussning. – Hovrätten finner att den påföljd som föreslås framstår som tillräckligt ingripande, inte minst mot bakgrund av den tid som N varit häktad i målet, en tid om drygt 2,5 månad.