Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2010:137

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2010:137
Målnummer
B35-10
Avgörandedatum
2010-04-29
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Grov stöld m.m.

Alternativstraff: 9 månader