Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2010:181

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2010:181
Målnummer
B483-10
Avgörandedatum
2010-09-23
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Brott mot lagen om förbud mot hälsofarliga varor

Alternativstraff: 4 månader