Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2010:92

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2010:92
Målnummer
B955-09
Avgörandedatum
2010-01-14
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Grov stöld m.m.

Alternativstraff: 7 månader

Hovrätten konstaterar att behandlingen avses pågå under sex månader vid institution, behandlingshemmet Avstampet i Älvsbyn, och att inga ledigheter eller permissioner får beviljas under de första tre månaderna. Mot bakgrund av den förhållandevis långa tid som B varit häktad i målet, mer än 90 dagar, framstår den föreslagna påföljden som tillräckligt ingripande för att kunna komma i fråga.