Hovrätten för Övre Norrland referat RH 2010:96

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Referat
RH 2010:96
Målnummer
B10-10
Avgörandedatum
2010-01-29
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Misshandel m.m.

Alternativstraff: 8 månader