Hovrätten för Västra Sverige referat RH 1993:174

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 1993:174
Målnummer
B143-93
Avgörandedatum
1993-02-17
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 9 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: M.J. dömdes den 4 augusti 1992 för misshandel och stöld till fängelse sex månader, varvid en tidigare villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad. Han frigavs villkorligt den 28 november 1992 med en återstående strafftid om fyra månader åtta dagar.

Den nya domen: M.J. dömdes för

1. (stöld) Den 15 december 1992 omkring kl 04.00 tog sig M.J. olovligen in i Stenaterminalen i Göteborg genom att rycka upp en dörr. I fastigheten bröt han sig in i restaurangköket och tillhörande kontor, där han stal dels sprit och cigaretter till ett värde av 4 900 kr. dels en kökskniv, en morakniv, två skruvmejslar och ett skärpstål. Med verktygen bröt han upp en spelautomat och stal 46 svenska kr, 25 norska och 12 danska.

2. (stöld) M.J. har natten mot den 14 december 1992 i ett garage i Göteborg olovligen med tillägnelseuppsåt ur ett skåp tillgripit verktyg m.m.

3. (snatteri) M.J. har natten mot den 14 december 1992 i ett garage i Göteborg olovligen med tillägnelseuppsåt tillgripit en stavlampa.

Påföljd: fängelse tre månader. Villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad.