Hovrätten för Västra Sverige referat RH 1993:203

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 1993:203
Målnummer
B1496-93
Avgörandedatum
1993-12-01
Rubrik
Förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Referat nr 38 av totalt 39 hovrättsdomar som meddelats under år 1993 (referat RH 1993:166-204). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den eller de tidigare fängelsedomar som verkställts med förordnande om villkorlig frigivning samt den nya domen med hovrättens beslut i fråga om förverkande av villkorligt medgiven frihet. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning har de egentliga domskälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Den tidigare domen: S.E. dömdes den 20 april 1993 för tillgrepp av fortskaffningsmedel, förberedelse till tillgrepp av fortskaffningsmedel, vårdslöshet i trafik, olovlig körning, rattfylleri och obehörigt avvikande från trafikolycksplats till fängelse åtta månader varjämte tidigare villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad. Från straffverkställigheten blev han villkorligt frigiven den 23 september 1993 med en återstående strafftid om fem månader tjugofem dagar.

Den nya domen: S.E. dömdes för

(försök till stöld) S.E. har den 5 oktober 1993 på en parkeringsplats i Göteborg med hjälp av en tillfilad plåtbit i avsikt att stjäla, olovligen tagit sig in i en personbil. Brottet har inte fullbordats eftersom S.E. inte funnit något av värde och polis snabbt anlänt till platsen.

Påföljd: fängelse en månad. Villkorligt medgiven frihet förklarades till en tid av två månader förverkad.