Hovrätten för Västra Sverige referat RH 1995:162

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 1995:162
Målnummer
B447-95
Avgörandedatum
1995-09-11
Rubrik
Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 8 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: S.O. har den 14 september 1994 omkring klockan 11.20 fört personbil på länsväg 172 i Arvika efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft efter färden uppgått till 0,59 milligram per liter.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § 1 p trafikbrottslagen)

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: Tingsrätten konstaterar att det för grovt rattfylleri är stadgat fängelse i högst två år. Brottet är till sin art sådant att en frihetsberövande påföljd normalt bör följa. S.O. förekommer inte i kriminalregistret. Omständigheterna kring körningen och den hos S.O. konstaterade alkoholkoncentrationen kan enligt tingsrättens bedömande emellertid inte medföra annan påföljd än fängelse. Vad gäller utredningen om S.O:s person och levnadsomständigheter framgår att han inte har konstaterade missbruksproblem, att han lider av hjärtbesvär och förhöjt blodtryck, att han till följd av förlusten av körkortet inte kan behålla sin anställning och även kan komma att förlora arbetsmarknadsbidrag samt att han är en allmänt skötsam person. Ej heller finner tingsrätten dessa omständigheter kunna medföra annan påföljd än fängelse. S.O. skall därför dömas till fängelse.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.