Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2002:102

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2002:102
Målnummer
B2209-02
Avdelning
2
Avgörandedatum
2002-05-27
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 18 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: Den 22 oktober 2001 tillgrep A.H. tillsammans med en kamrat 70 kr i kontanter som en pojke hade på sig.

Personliga förhållanden: A.H. som är född år 1984 hade den 19 december 2001 dömts för rån till sluten ungdomsvård i tio månader.

Tingsrätten dömde A.H. för grov stöld till sluten ungdomsvård i två månader.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.