Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2002:103

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2002:103
Målnummer
B1648-02
Avdelning
5
Avgörandedatum
2002-03-20
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 19 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: Sedan H.M. rymt från ett ungdomshem tvingade han med hot två skolpojkar att släppa in honom i den ena pojkens föräldrahem, där denne tvingades att ta fram ett bankomatkort. Vidare tvingade H.M. pojken att med honom ta en taxi till en bankomat och tömma bankontot på 300 kr. Från ynglingarna tillgrep H.M. två mobiltelefoner. I bostaden stal H.M. mobiltelefoner, kontanter och smycken (till okänt värde). Under hela händelseförloppet var H.M. aggressiv och hotade pojkarna med att han skulle döda dem om de inte lydde och att han skulle döda den andre, om en av dem flydde. Slutligen hotade H.M. att döda pojkarna, om de gick till polisen.

Personliga förhållanden: H.M. som är född år 1984 hade tidigare dömts vid flera tillfällen för flera rån (sammanlagt 16 st.). Påföljden hade bestämts, först till vård inom socialtjänsten och i en senare dom till sluten ungdomsvård.

Tingsrätten dömde H.M. för olaga tvång, grov stöld, rån och övergrepp i rättssak till sluten ungdomsvård i tio månader. – Brottens straffvärde och återfallet åberopades för en frihetsberövande påföljd.

Hovrätten fastställde tingsrättens dom.