Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2006:103

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2006:103
Målnummer
B1338-06
Avgörandedatum
2006-12-21
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: O har i december 2005 i en lägenhet försökt att med våld tilltvinga sig samlag med M genom att ha hållit fast henne, suttit på henne, tagit ett grepp om hennes hals och dragit ned hennes byxor, samt när hon sagt åt honom att sluta, slagit henne i huvudet. Försöket avbröts när andra personer kom till lägenheten.

Tingsrätten och hovrätten: Försök till våldtäkt; Fängelse 1 år 3 månader; Kränkningsersättning 40 000 kr.