Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2006:106

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2006:106
Målnummer
B1035-06
Avgörandedatum
2006-02-15
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: E har i november 2005 med M, 14 år, genomfört ett vaginalt samlag genom att utnyttja att M på grund av berusning befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd.

Tingsrätten och hovrätten: Våldtäkt mot barn; Fängelse 2 år; Kränkningsersättning 75 000 kr.