Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2006:107

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2006:107
Målnummer
B1231-06
Avgörandedatum
2006-02-27
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: F, som var av kommunen utsedd stödförälder för M, 8 år, har i november 2005 i sin bostad med M genomfört en sexuell handling som är jämförlig med samlag genom att ha fört sina fingrar fram och tillbaka kring hennes vaginalmynning och inre blygdläppar.

Tingsrätten: Våldtäkt mot barn; Fängelse 2 år 3 månader; Kränkningsersättning 75 000 kr.

Hovrätten: Fängelse 2 år.