Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2006:114

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2006:114
Målnummer
B2072-06
Avgörandedatum
2006-05-19
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: S, född 1986, har i december 2005 haft samlag med M, 14 år.

Tingsrätten: Våldtäkt mot barn; Fängelse 1 år 10 månader; Kränkningsersättning 75 000 kr. – S dömdes även för ett flertal tillgreppsbrott och skadegörelser.

Hovrätten: Sexuellt utnyttjande av barn; Skyddstillsyn och fängelse 3 månader; Kränkningsersättning 25 000 kr.

Om rubriceringen av gärningen anförde hovrätten bl.a.: Med hänsyn till att samlaget har bedömts som frivilligt, att mindre än en månad återstod till B:s femtonårsdag och att inga försvårande omständigheter föreligger bör gärningen hänföras till bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn i 6 kap. 5 § brottsbalken (se NJA 2006 s. 79 I och II).