Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2006:116

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2006:116
Målnummer
B2166-06
Avgörandedatum
2006-05-24
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: H har från början av år 2000 till augusti 2005 vid ett mycket stort antal tillfällen haft samlag med sin dotter M, född 1989. Samlagen resulterade i att hon i december 2002 födde ett barn och i september 2004 genomgick en abort.

Tingsrätten och hovrätten: Grov våldtäkt mot barn; Fängelse 14 år; Kränkningsersättning 500 000 kr. – H dömdes även för grovt sexuellt utnyttjande.