Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2006:125

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2006:125
Målnummer
B3384-06
Avgörandedatum
2006-08-23
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: T, 20 år, har i juni 2006 med våld tilltvingat sig samlag M, 14 år, genom att ha tryckt ned och hållit fast henne samt trängt in i hennes underliv trots att hon sade till honom att sluta.

Tingsrätten: Våldtäkt mot barn; Fängelse 2 år 3 månader; Utvisning 10 år; Kränkningsersättning 80 000 kr.

Hovrätten: Fängelse 2 år 6 månader; Ej utvisning.