Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2006:135

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2006:135
Målnummer
B3083-06
Avgörandedatum
2006-08-15
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: Q, född 1989, har i november 2005 i sin bostad ofredat M, född 1988, genom att ha knuffat ned M i en säng, lagt sig över henne och tagit henne på ena bröstet och försökt kyssa henne. Genom sitt handlande har G kränkt M:s sexuella integritet.

Tingsrätten och hovrätten: Sexuellt ofredande; Överlämnande till vård inom socialtjänsten; Kränkningsersättning 5 000 kr.