Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2006:86

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2006:86
Målnummer
B1375-06
Avgörandedatum
2006-03-01
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: F har vid två tillfällen i december 2005, efter att vid båda tillfällena inledningsvis ha haft bl.a. frivilligt vaginalt samlag med M, med våld tvingat henne till analt samlag.

Tingsrätten och hovrätten: Våldtäkt, mindre grovt brott; Fängelse 1 år; Kränkningsersättning (till M) 40 000 kr för det första tillfället och 25 000 kr för det andra. – F dömdes även för övergrepp i rättssak mot M och för misshandel mot två andra målsägande samt för stöld.

Om rubriceringen av våldtäktsbrotten anförde tingsrätten bl.a. följande: Även om övergreppen ingått som en del i ett i övrigt frivilligt händelseförlopp påverkar detta inte rubriceringen av gärningarna. Gärningarna skall rubriceras som våldtäkt. Med hänsyn till omständigheterna vid brotten anser tingsrätten dock att de kan bedömas som mindre grova. – Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning.