Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2006:92

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2006:92
Målnummer
B2565-06
Avgörandedatum
2006-07-26
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: G har i november 2005 med våld och hot om våld försökt tilltvinga sig oralt samlag med M genom att G satt sig på hennes bröst, låst fast hennes armar med sina ben, rört sin penis fram och tillbaka mot hennes ansikte och hotat att slå ihjäl henne om hon inte hade oralsex med honom, vilket M lyckats undvika genom att hålla munnen stängd och vrida på huvudet.

Tingsrätten och hovrätten: Försök till våldtäkt; Fängelse 1 år 3 månader; Kränkningsersättning 50 000 kr. – G dömdes även för misshandel av M vid två tillfällen i september-oktober 2005 samt för våldanvändning strax före och efter våldtäktsförsöket.