Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2006:95

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2006:95
Målnummer
B3520-06
Avgörandedatum
2006-09-28
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: F har en natt i maj 2006 i sin bil med våld tilltvingat sig samlag med M, bl.a. genom att dra M i håret för att få över henne till baksätet i bilen.

Tingsrätten och hovrätten: Våldtäkt; Fängelse 2 år; Kränkningsersättning 75 000 kr.