Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2007:107

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2007:107
Målnummer
B3671-07
Avgörandedatum
2007-10-18
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Grov våldtäkt mot barn m.m.

Tingsrätten och hovrätten: Sluten ungdomsvård 1 år 2 månader.

Tingsrätten: Brottslighetens fleråriga straffvärde medför att det finns synnerliga skäl för att döma S till fängelse trots hans låga ålder (15-16 år vid brotten). Vid sådant förhållande skall påföljden bestämmas till sluten ungdomsvård.