Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2007:87

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2007:87
Målnummer
B3604-06
Avgörandedatum
2007-01-08
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Våldtäkt m.m.

Tingsrätten och hovrätten: Sluten ungdomsvård 1 år 4 månader.

Tingsrätten: Om J varit vuxen vid gärningarna, skulle straffet bestämts till fängelse 4 år. Eftersom han var 17 år bör han i stället för fängelse dömas till sluten ungdomsvård. Efter avdrag för den straffrabatt som regelmässigt ges till ungdomar och då hänsyn tagits till att villkorlig frigivning inte förekommer vid sluten ungdomsvård bör straffets längd bestämmas till 1 år 4 månader.