Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2007:91

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2007:91
Målnummer
B5020-06
Avgörandedatum
2007-01-29
Rubrik
Påföljdsval för unga lagöverträdare.

Brott: Grovt rån m.m.

Tingsrätten: Sluten ungdomsvård 1 år.

Hovrätten: Sluten ungdomsvård 10 månader.

Hovrätten: Hovrätten anser att gärningens straffvärde inte överstiger minimistraffet för grovt rån. N (16 år) bör dömas till en något kortare tids sluten ungdomsvård än vad tingsrätten bestämt.