Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2009:101

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2009:101
Målnummer
B5094-08
Avgörandedatum
2009-01-26
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Urkundsförfalskning, brukande av falsk urkund, olovlig körning och rattfylleri

Påföljd: Fängelse 3 månader

Utvisning: 5 år