Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2009:108

Instans
Hovrätten för Västra Sverige
Referat
RH 2009:108
Målnummer
B1196-09
Avgörandedatum
2009-03-02
Rubrik
Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
Lagrum
8 kap. 8 §, 11 §, 12 § och 13 § utlänningslagen (2005:716)

Brott: Försök till mord

Påföljd: Fängelse 2 år

Utvisning: 10 år